Projekt 100 Kompasów Kariery

Projekt 100 Kompasów Kariery

Z radością informujemy, że ośrodek ZAKKAI jest partnerem Fundacji Crown w projekcie 100
Kompasów Kariery dla młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.

CEL JAKI PRAGNIEMY OSIĄGNĄĆ

Pragniemy wesprzeć młodych ludzi w wieku powyżej 14 roku życia, często pozbawionych wsparcia
rodzicielskiego, w tym trudnym okresie wyboru właściwej ścieżki edukacyjnej czy zawodowej oferując
im za symboliczną opłatę partycypacyjną profesjonalne narzędzie o nazwie: Kompas Kariery, które
dostarczyło realną pomoc już tysiącom ich rówieśników.

JAKI PROBLEM SPOŁECZNY CHCEMY ROZWIĄZAĆ

Badania pokazują, że 85 % ludzi pracuje w niewłaściwym miejscy, niezgodnym z tym do
czego powołał ich Pan Bóg!
Pracując i działając w niewłaściwym miejscu człowiek często czuje się, że „ja tu nie pasuję”,
jest zdemotywowany i po pewnym czasie narasta zniechęcenie lub wypalenie zawodowe.
Wieloletnie doświadczenie trenerów Kompasu Kariery, doradców zawodowych wyraźnie
pokazuje, że podejmowanie przez młodzież "dużych decyzji" odnoszących się do przyszłości,
czy to wybór szkoły branżowej/technikum/liceum lub też studiów jest stresujące i nieczęsto
przypadkowe.

Niewątpliwą korzyścią dla młodego człowieka oraz jego opiekunów jest przejście przez ten
stresujący etap z większą pewnością i wiedzą opartą na podstawie obszernego raportu (ok.
30 stron) obejmującego cztery obszary: osobowość, zainteresowania, umiejętności i wartości
oraz 2 godzinnego spotkania z certyfikowanym trenerem Kompasu Kariery w celu
szczegółowego omówienia raportu wraz z rekomendacjami.

CO JUŻ ZROBILIŚMY

Po zebraniu 8% kwoty potrzebnej na realizację projektu postanowiliśmy podjąć już pierwsze
działania. Kierownikiem projektu został Michał Maliński z ośrodka ZAKKAI, do wspierania go
została powołana Iwona Styczeń z Fundacji Crown oraz Iwona Palimąka z Fundacji ESPA.

  1. 4 maja 2023 – zakończenie zgłoszeń trenerów Kompasu Kariery.
  2. 5 maja 2023 – wyłoniliśmy i poinformowaliśmy trenerów zakwalifikowanych do pierwszego etapu.
  3. 10 maja 2023 – szkolenie online dla trenerów przybliżające specyfikę beneficjentów. Omówiliśmy szczegóły projektu oraz wymogi.
  4. 12 maja 2023 – przeprowadziliśmy spotkanie online otwierające projekt, w którym udział wzieli beneficjenci z opiekunami, wybrani trenerzy, osoby z fundacji Crown, fundacji ESPA i ośrodka ZAKKAI.
  5. 16 czerwca 2023 – podsumowaliśmy pierwszy etap projektu, w którym wzięło udział 8 beneficjentów z rodzin z fundacji ESPA.

Dalsza realizacja projektu jest uzależniona od Waszej hojności. Polecamy wsparcie tego
wielkiego dzieła.

Darowizny można wpłacać na konto naszego ośrodka:

Ośrodek Fundacji „Światło Życie” ZAKKAI
ul. Wolności 47/3, 41-500 Chorzów
Nr konta: 59 1240 1330 1111 0010 9155 7569
Z dopiskiem: 100 kompasów

Lub na stronie zbiórki: https://zrzutka.pl/hd8hau
Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania kolejnych beneficjentów
projektu: https://forms.gle/zQmewWMswDAKz66F8

————–
Informacje dla beneficjentów i ich opiekunów:

Wartość pojedynczego Kompasu Kariery to 590 zł. Dzięki darczyńcom, którzy ufundowali znaczną
część projektu udało się znacznie obniżyć koszt, który wynosi 100 zł od osoby.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wpłata 100 zł na konto Fundacji Crown.

Nr konta: 67 1600 1462 1081 1556 9000 0010.

Tytuł przelewu: opłata partycypacyjna imię i nazwisko.

Aby młody człowiek mógł jak najwięcej skorzystać z tego testu potrzebujemy Państwa pomocy.
Prosimy o zapewnienie poniższych:

1. Odpowiednie warunki lokalowe
a. Dostęp do komputera z Internetem
b. Zapewnienie prywatności – dziecko powinno samo rozwiązywać test – bez podpowiedzi typu „ty taki jesteś…”, „wg mnie bardziej lubisz…”, „przecież ty zawsze…” itp.
c. Stworzenie atmosfery bezpieczeństwa – mamy świadomość, że warunki mieszkaniowe mogą być różne, jednak zachęcamy, aby dziecko przez czas wykonywania testu czuło się bezpiecznie, tzn. miało komfort, że nikt zaraz nie wpadnie do pokoju (np. rodzeństwo) lub ktoś nie będzie patrzeć przez ramię.

2. Odpowiedniej pomocy
a. Z doświadczenia wiemy, że niektóre pytania mogą sprawiać trudność – dlatego w czasie wykonywania testu dobrze jest gdy opiekun przebywa gdzieś w pobliżu by na wyraźną prośbę udzielić pomocy w zrozumieniu pytań w teście.
b. W razie problemów opiekun może skontaktować się z trenerem, który służy pomocą i udzieli potrzebnych wskazówek.

Przejdź do artykułu