Kurs liderów CROWN

To kurs przeznaczony dla osób chętnych do prowadzenia kursów 10-tyg dający obejmujący szkolenie weekendowe oraz samodzielne studium w trybie korespondencyjnym.   Osoby, które ukończą kurs, otrzymają certyfikat. Następnie będą mogły…

Czytaj dalej

Kurs finansowy

Uczestnicy zajęć dzielą się odkryciami z rozważania danych fragmentów biblijnych odnoszących się do sfery finansowej, poznają praktyczne metody pracy z budżetem domowym, bilansem majątkowym, strategią wychodzenia z długów oraz modlą…

Czytaj dalej